Zpráva
Jazyk
Vyhledávání Video
×

Naše kompletní nabídka platí pouze pro průmysl, obchod, řemeslo a živnost. Všechny údaje o cenách jsou bez DPH.

Nyní nově: 24 měsíční záruka*

Tiráž

BVS Industrie-Elektronik GmbH
Margarete-von-Wrangell-Straße 18 · Technologiepark Hanau, Gebäude 413
D-63457 Hanau-Wolfgang
Německo

Telefon: +49 (0) 6181 95404 -200 (nonstop servisní linka 24/7) · Fax: +49 6181 95404-5
E-mail: service@bvs-cnc.de · Web: www.bvs-cnc.de 

E-mail: info@bvs-cnc.de
Jednatel: Emil Bätz, Florian Bätz

Odpovědný dle § 5 TMG:
Odpovědný za obsah: Emil Bätz (adresa viz výše)

Příslušný soud: Okresní soud Hanau
Registrační číslo: 41HRB3607
DIČ: DE 11 35 36 941
Pokud máte otázky ohledně reklamace a stížností, kontaktujte náš zákaznický servis na telefonu: +49 6181 95404-200 a na e-mailové adrese: info@bvs-cnc.de. Pro dotazy můžete použít rovněž kontaktní formulář na naší internetové stránce.

Image sources: fotolia.com · freepik.de · www.siemens.de


Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatelé služeb zodpovídáme za vlastní obsah těchto webových stránek podle čl. 7 odst. 1 německého zákona o telemédiích (TMG). Nicméně, podle Sec. 8 až 10 německého zákona o telemédiích (TMG) nejsou poskytovatelé služeb povinni trvale sledovat předložené nebo uložené informace ani hledat důkazy naznačující nezákonné činnosti. Zákonné povinnosti týkající se odstranění informací nebo blokování jejich použití zůstávají nedotčeny. V tomto případě je odpovědnost možná pouze v době, kdy se dozvíte o konkrétním porušení zákona. Neoprávněný obsah bude odstraněn okamžitě, jakmile se o něm dozvíme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí weby třetích stran. Nemáme žádný vliv na obsah těchto webových stránek, proto nemůžeme za tento obsah zaručit. Poskytovatelé nebo správci odkazovaných webových stránek jsou vždy zodpovědní za svůj vlastní obsah. V době vytvoření odkazu byly zkontrolovány odkazy na webové stránky z hlediska možného porušení zákona. V době propojení nebyl zjištěn nelegální obsah. Trvalé sledování obsahu odkazovaných webových stránek nelze uložit bez přiměřených známek, že došlo k porušení zákona. Neoprávněné odkazy budou okamžitě odstraněny, jakmile se o nich dozvíme.

Autorská práva

Obsah a kompilace zveřejněné na těchto webových stránkách poskytovateli podléhají německým autorským zákonům. Reprodukce, úpravy, distribuce a jakékoli použití mimo rozsah autorského práva vyžaduje písemný souhlas autora nebo původce. Stahování a kopie těchto webových stránek jsou povoleny pouze pro soukromé použití. Komerční použití našeho obsahu bez svolení původce je zakázáno. Autorská práva třetích stran jsou respektována, pokud obsah těchto webových stránek nepochází od poskytovatele. Příspěvky třetích stran na tomto webu jsou označeny jako takové. Pokud však zjistíte jakékoli porušení autorského zákona, informujte nás. Takový obsah bude okamžitě odstraněn.